Ekskursija uz Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu

Šā gada pavasarī tika organizēta mācību ekskursija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolēniem uz Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu „Daibe”. Ekskursija tika rīkota sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju (ZAAO). SIA „ZAAO” vides izglītības jomā strādā jau no 2001. gada.

Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar poligona „Daibe” darbību, atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu un to nozīmi, novēroja, kā atkritumi tiek šķiroti, glabāti, nodoti pārstrādei un kā tiek attīrīts ūdens, kas nāk no atkritumu krātuves teritorijas.

2018. gadā atklātajā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” skolēniem bija iespēja iepazīties ar bezatkritumu dzīvesstila principiem, kā arī piedalīties radošā praktiskajā nodarbībā – izgatavot vannas bumbas no dabīgiem materiāliem, kas pieejami ikvienā virtuvē (sodas, citronskābes, kartupeļu cietes, ēteriskajām eļļām, ārstniecības augiem).

Ekskursija noslēdzās ar pastaigu tuvumā esošajā izglītojošajā dabas takā, kur skolēni ieguva jaunas zināšanas par iežiem, kokiem, dzīvo dabu, tās nozīmi mūsu ikdienā.

Paldies par atbalstu LLU Vides un būvzinātņu fakultātei par transportu. Paldies, Vides un ūdenssaimniecības docentei Ingai Grīnfeldei un 3. kursa studentēm Paulai Eihei un Lāsmai Lūcijai Vēberei par ekskursijas organizēšanu.

Jelgavas pilsētas Karjeras nedēļa Vides un būvzinātņu fakultātē.

Jelgavas pilsētas Karjeras nedēļas ietvaros skolēniem bija iespēja apmeklēt LLU fakultātes un tajās piedāvātās aktivitātes. Šogad šajā pasākumā savas aktivitātes piedāvāja arī Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju.

Atsaucība bija ļoti, ļoti liela. Dažu stundu laikā fakultāti apmeklēja ap 120 skolēni no dažādām Jelgavas skolām. Vides un būvzinātņu  fakultāti apmeklēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 5. klase, Jelgavas 2. pamatskolas 5b. klase, Jelgavas internātpamatskolas 5. klase, Jelgavas 6.vidusskolas 6b. klase un 8a. klase.

Skolēni tika iepazīstināti ar Daugavas 3D modeli, kurā notika laiviņu sacensības. Hidraulikas laboratorijā varēja apskatīt daudzfunkcionālo caurtekas modeli, kurā tika mainīta ūdens plūsmas intensitāte un vērot ūdens režīmus pirms un pēc caurtekas, kā arī pašā caurtekā. Ūdens plūsmai tika pievienotas dažādas krāsvielas, lai būtu uzskatāmāk redzēt kā tad īsti notiek ūdens kustība un kurās vietās ir interesantākās ūdens plūsmas režīma izmaiņas. Grupām, kurām laiviņu sacensības beidzās ātrāk bija iespēja veikt ūdens analīzes izmantojot multiparametru zondi un apskatīt 3D printeri darbībā.

Paldies visām skolotājām un vecākiem, kas skolēnus atveda līdz fakultātei.

Paldies LLU Mūžizglītības centram par sarūpētajām dāvaniņām skolēniem.

Paldies pasākuma organizatoriem – Jovitai Pileckai, Olgai Frolovai, Laurai Reinholdei un Kārlim Siļķem.

Rakstu sagatavoja: Jovita Pilecka

17. Internacionālā Multidisciplinārā Zinātniskā Ģeokonference

Šovasar norisinājās 17. Internacionālā Multidisciplinārā Zinātniskā Ģeokonference SGEM 2017 (17 International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017), kur dalību ņēma arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvji no dažādām LLU fakultātēm.
Konference tiek organizēta jau 17. gadu un to apmeklē vairāki tūkstoši zinātnieku, mācībspēku un praktiķu no visas pasaules. Konferences mērķis ir kopīgiem spēkiem meklēt iespējamos globālo pārmaiņu problēmu risinājumus. Konferences sekcijās ir iekļautas 28 zinātniskās jomas. Ik gadu tiek izdots arī konferences rakstu krājums.
Sīkāka informācija pieejama: https://sgem.org/

Limnoloģijas prakse

Katru gadu Vides un ūdenssaimniecības studenti dodas Limnoloģijas praksē. Šogad tā notika no 22. – 26. maijam, kad 2. un 3. kursa studenti izstrādāja darbus par dažādiem ezeriem, apmeklēja Lubāna ezeru un veica caurplūduma mērījumus ar ADCP (Doplera akustisko straumes profila mērītāju) Lielupē.

Studenti veidoja referātus un plakātus par:

  • Lubāna ezeru līdz 1939. gadam;
  • Lubāna ezeru no 1940. gada;
  • Liepājas ezeru;
  • Babītes ezeru.

Ekskursijas laikā tika apskatīts Maltas – Rēzeknes kanāls un “Nagļu” dīķi. Direktore Ginta Kalvane pastāstīja par tiem un izrādīja zivsaimniecības kompleksu.

Ekskursijā apskatījām Lubāna mitrāju un tam pieguļošās hidrotehniskās būves un pašu Lubāna ezeru. Šo ekskursijas daļu vadīja Staņislavs Šķesters, kas ir Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.

(Foto: S.Šmiukše un J.Pilecka)

Zviedrija

No šā gada 6.-13. aprīlim Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedras viesdocente Inga Grīnfelde un studiju programmas Vide, ūdens un zemes inženierzinātnes studentes Olga Frolova un Jovita Pilecka piedalījās kursos, kuri notika Zviedrijas pilsētā Orrefors. I.Grīnfelde kursos piedalījās kā mācībspēks, bet abas studentes kā kursu dalībnieces. Kursus vadīja 14 mācībspēki no Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas. Šie kursi ir turpinājums sadarbībai kas izveidojās 2016. gada aprīļa beigās BOVA kursu “No atkritumiem uz resursiem Baltijas reģionā 2020” laikā.

Kursa ietvaros tika apskatītas vairākas stikla izgāztuves, kas atrodas Orrefors tuvumā, tika meklēti risinājumi kā mazināt piesārņojumu no šīm izgāztuvēm, kā tās izstrādāt un iekļaut ainavā. Izgāztuves tika uzmērītas. Pēc uzmērīšanas tika sagatavotas kartes ar izgāztuves formu un sastāvu, kas tajā atrodas. Kad kartes bija sagatavotas, tika veikti rakšanas darbi, kur bija jāpēta atkritumu sastāvs. Izgāztuvē lielākoties bija stiklu, būvmateriālu un metālu atliekas. Otrs lielais uzdevums bija izveidot fitoremediācijas parku uz sen pamestas izgāztuves teritorijas, tika apskatīta teritorija, izpētīti esošie plāni un ģeoloģija, pēcāk grupās tika zīmēts un veidots fitoremediācijas parks.

Fitoremediācijas parka izveidei par pamatu tiks ņemti augi no LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā izstrādātās monogrāfijas “Fitoremediācija: izmantošanas iespējas Latvijā”, kuras autores ir Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde un Inga Straupe. Parka izveidē sadarbojas Zviedru institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Igaunijas dzīvības zinātņu universitāte, uzņēmums PhytoEnvitech, pašvaldība un privātie investori.

Kurss bija aizraujošs un piepildīts ar dažādām lekcijām, ekskursijām un pats galvenais, bija daudz praktisko nodarbību, kuras vadīja daudzpusīgi mācībspēki.

Islande

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studenti Olga Frolova, Jovita Pilecka, Roberts Antonovs, Karīna Zaharāne un Alise Trifane šā gada martā devās uz Islandi, lai Sustainable Water Bodies and Coasts (SuWaco) projekta ietvaros apgūtu studiju kursus par inovācijām akvakultūrās un aļģu audzēšanā. Projekta ietvaros Olga, Jovita un Roberts apguva akvakultūru kursu, bet Karīna un Alise apguva aļģu inovāciju kursu.

Islande – tā ir sala ar savu stāstu, dvēseli un īpašo auro, ko nevar izteikt vārdos, to var tikai sajust. Nedaudz vairāk kā nedēļu esot Islandē izbaudījām gan skaistu pavasari, sniegotu ziemu, kā arī uzzinājām kādas ir Islandes vētras. Nogaršojām aļģes, mīdijas un zivis, zivis un atkal zivis katru rītu.

Islande – sniegoti kalni, melni kalni, geizeri, karstie baseini, maz koku, krāteri, fjordi un vēlme pēc iespējas spilgtāk paturēt prātā redzētos dabas skatus. Tāda atmiņā ir palikusi skaistā Islande.

Alise un Karīna devās uz Reykholt (Western Iceland), kas atrodas 200 km no Reikjavīkas uz ziemeļiem. Šo ciematu dēvē par jūras zāļu galvaspilsētu. Kursa ietveros tika ievākti aļģu paraugi, kas vēlāk tika analizēti, par šo tēmu tika lasītas lekcijas un veikti praktiskie uzdevumi. Notika daudz un dažādas ekskursijas un uzņēmumiem, kur stāstīja par zemes dzīļu siltuma izmantošanu aļģu žāvēšanai vai iegūtu sāli no okeāna ūdens. Meitenes pabija mikrouzņēmumos, kuros ražo jūraszāļu uztura bagātinātājus un šķidro mēslojumu augiem, tika apskatīts arī uzņēmums, kurš nodarbojas ar zivju un jūrasvelšu ieguvi un pārstrādi. Paralēli lekcijām un ekskursijām tika veidots biznesa plāns, kur uzņēmuma iecere bija nodrošināt inovatīvus risinājumus ūdens attīrīšanā, izmantojot aļģes.

Olga, Jovita un Roberts devās uz Tálknafjörður (Westfjords Iceland), kas atrodas 430 km no Reikjavīkas uz ziemeļiem. Šis ciemats ir pazīstams ar dažādu akvakultūru audzēšanu un aizraujošo dabu, tikai 10 % no tūristiem, kas ierodas Islandē apmeklē Westfjordus. Nedēļas laikā tikāmies ar pilsētas mēru, zivju audzētājiem un pārstrādātājiem, kā arī apguvām jaunas zināšanas esot lekcijās un darbojoties grupu darbos. Apmeklējām esošas zivju audzētavas gan fjordos, gan uz sauszemes, kā arī apskatījām zivju audzētavu, kas pašlaik tiek celta. Kursa ietvaros tika veidots biznesa plāns, kas nestu attīstību Westfjordiem un tiktu izmantoti resursi, kas atrodami tuvākajā teritorijā. Mūsu grupai bija biogāzes ražotne, kas savai darbībai izmantotu zivju atliekas, mēslus un izskalotās aļģes. Šo biznesa plānu atzinīgi novērtēja visi kursa dalībnieki un mācībspēki.

Paldies sakām par projektu un iespēju piedalīties sadarbības partneriem no Sustainable Water Bodies and Coasts (SuWaCo) un Ainim Lagzdiņam, kas ir šī projekta koordinators Latvijā. Lielu paldies par atbalstu sakām Vides un būvzinātņu fakultātes dekānei Daigai Zigmunde un LLU Starptautiskajam sadarbības centram.

 

Vides zinātnes balva 2017

Šā gada 24.martā LU mazajā aulā notika svinīgs pasākums, kurā tika sveikti “Vides zinātnes balvas 2017” laureāti. Konkurss „Vides zinātnes balva” tiek organizēts ar mērķi veicināt vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu Latvijā.

“Vides zinātnes balvu 2017” piešķīra šādās nominācijās:

  • jaunais vides zinātnieks;
  • vides zinību skolotājs;
  • vides aktīvistu grupa (klase, grupa augstskolā, skola, pašvaldības un to darba grupas, NVO u.c.);
  • vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs;
  • bioekonomikas balva.

Konkursa kopējais balvu fonds bija 4000 EUR, kuru veidoja zinātniskā literatūra, izzinošie mācību un zinātniskie materiāli vides nozarē un citas vērtīgas balvas.

LLU šajā pasākumā pārstāvēja Vides un ūdenssaimniecības katedras viesasistente un pētniece Kristīne Valujeva, kura ieguva 2.vietu nominācijā jaunais vides zinātnieks. Konkursā tika vērtēts Kristīnes ieguldījums vides zinātnes attīstībā: publikāciju skaits un publicēšanas vietas, dalība konferencēs, līdzdalība pedagoģiskajā darbā, dalība zinātniskajos projektos un sabiedriskās aktivitātes saistībā ar vides jautājumu risināšanu.

Ūdens dabā un mūsu dzīvē sadarbībā ar SIA ZAAO.

Sadarbojoties ar Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju (SIA ZAAO) šā gada 22.martā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “DAIBE”) tika organizēts UNESCO Pasaules ūdens dienas pasākums “Ūdens dabā un mūsu dzīvē”. Pasākuma mērķis bija parādīt skolēniem un viņu pedagogiem ūdens nozīmi dažādos dzīves procesos. Uz Pārgaujas novadu izglītot skolēnus devās arī Vides un būvzinātņu fakultātes studenti un mācībspēki.

“Ūdens dabā un mūsu dzīvē” pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 skolēni un pedagogi no Pārgaujas novada vispārējās izglītības iestādēm un Valmieras pilsētas metodisko apvienību vadītāji, kā arī UNESCO pārstāvji.

Pasākuma atklāšanā dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, aicinot saudzēt dabu, tās resursus un dot lietām otro dzīvi. Kā arī būt cītīgiem, apgūt jaunas zināšanas, vērot dabas procesus un kā tas saskan ar katra rīcību.

Pasākuma laikā skolēni piedalījās dažādās radošajās darbnīcās. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki un studenti mācīja jauniešiem ūdens filtrācijas procesus. Skolēniem tika dots uzdevums iztēloties, ka tie atrodas pārgājienā, bet beidzies dzeramais ūdens. Tā nu vajadzēja izmēģināt vai iespējams ūdeni attīrīt, izmantojot apkārt atrodamās lietas. Skolēni izgatavoja ūdens filtru, izmantojot PET pudeli, aktīvo ogli, smiltis un oļus. Tiem, kas strādāja, pacietīgi un rūpīgi darbiņš izdevās un ūdens patiesi tika attīrīts. Jau laboratoriskos apstākļos skolēni ūdeni varēja attīrīt kopā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieku Dr. Jāzepu Loginu, kur tie iejutās ūdens attīrīšanas stacijas speciālistu lomās un vairākos eksperimentos, pētīja ūdens attīrīšanas iespējas un analizēja konkrētas situācijas. Savukārt pārstrādes procesu būtību demonstrēja Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņi, kuru pavadībā skolēni lēja papīru. Ja nu pārgājiena laikā ir vēlme uzrakstīt vēstuli?

Pasākuma izskaņā skolēni devās izzinošā ekskursijā pa poligona teritoriju, lai iepazītos ar atkritumu apsaimniekošanas procesiem – otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošanu tālākai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošanu.

Secinājums ir viens jaunajai paaudzei ir interese par vides saglabāšanu un to kā to izdarīt, izmantojot ūdens resursus apdomīgi.

Rakstu sagatavoja: Ieva Lapiņa

Foto: Inga Grīnfelde

Ēnu diena Ozolnieku vidusskolā

Sadarbojoties ar Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju šā gada 15. februārī Vides un būvzinātņu fakultātes studentes Alise Trifane un Jovita Pilecka devās uz Ozolnieku vidusskolu, kur vairāku stundu nodarbībās tikās ar 5. klašu skolēniem, kuri saistošā veidā tika iesaistīti dažādos eksperimentos par vidi un būvniecību.

Kopā ar skolēniem tika veidoti filtri ūdens attīrīšanai, kas bagāta ar organiskajām vielām (ūdens, kas sajaukts ar kūdru, tika filtrēts caur izveidoto filtru). Skolēni vēroja kā “Haribo” lācīši maina izmērus sālsūdenī, cukurūdenī un tīrā ūdenī, lācīti pirms likšanas ūdeņos izmērīja, kā arī pēc eksperimenta mērījumi tika atkārtoti, rezultāti pārsteidza visus un izraisīja diskusijas. Pēc tam sekoja uzdevums, kur pareizā secībā jāsaliek attēli, kur redzams vardes attīstības cikls, tika apskatīts arī kā ūdens + stikls maina attēlus un uzrakstus. Pēdējā uzdevumā skolēni veidoja torņus no plastilīna un sērkociņiem, tādējādi skolēni uzskatāmi parādīja savas grupu darba prasmes.

Ēnu diena 2017

Ēnu dienas ietvaros Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētnieci Ingu Grīnfeldi ēnoja Nils Mežsargs, Emīls Juris Jansons un Alija Vasijeva.

Nils un Emīls mācās Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8. klasē. Abi puiši, kā arī Alija informāciju par ēnošanu ieguva no www.enudiena.lv. Nila sapnis ir kļūt par pilotu, bet Emīls savu nākotni saista ar arhitektūru, iepriekš abi puiši ir ēnojuši jau arhitektu un pilotu, šoreiz nolēma pamainīt kaut ko un ēnot pētnieku, jo tas šķitis ļoti interesanti.

Alija mācās Jelgavas 4.vidusskolas 7.klasē. Ēnot pētnieku licies kaut kas liels un aizraujošs.

Dienas garumā skolnieki iepazinās ar Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju, pabija Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības laboratorijās, kur veica eksperimentus ar aizsprostu un upes gultnes veidošanu, kurus vadīja lektors Kaspars Abramenko.

Pēc tam ”ēnas” kopā ar pētnieci Ingu Grīnfeldi devās uz Tīreļiem, kur novērtēja monitoringa urbuma vietas. Pašās dienas beigās ēnotāji līdzdarbojās Vides un ūdenssaimniecības 4.kursa studentei Karīnai Zaharānei izstrādājot viņas Zinātniski pētniecisko darbu “Tiešo N2O un NH3 emisiju noteikšana no slāpekļa minerālmēsliem Latvijas augsnēm laboratorijas apstākļos”.