Vides zinātnes balva 2017

Šā gada 24.martā LU mazajā aulā notika svinīgs pasākums, kurā tika sveikti “Vides zinātnes balvas 2017” laureāti. Konkurss „Vides zinātnes balva” tiek organizēts ar mērķi veicināt vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu Latvijā.

“Vides zinātnes balvu 2017” piešķīra šādās nominācijās:

  • jaunais vides zinātnieks;
  • vides zinību skolotājs;
  • vides aktīvistu grupa (klase, grupa augstskolā, skola, pašvaldības un to darba grupas, NVO u.c.);
  • vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs;
  • bioekonomikas balva.

Konkursa kopējais balvu fonds bija 4000 EUR, kuru veidoja zinātniskā literatūra, izzinošie mācību un zinātniskie materiāli vides nozarē un citas vērtīgas balvas.

LLU šajā pasākumā pārstāvēja Vides un ūdenssaimniecības katedras viesasistente un pētniece Kristīne Valujeva, kura ieguva 2.vietu nominācijā jaunais vides zinātnieks. Konkursā tika vērtēts Kristīnes ieguldījums vides zinātnes attīstībā: publikāciju skaits un publicēšanas vietas, dalība konferencēs, līdzdalība pedagoģiskajā darbā, dalība zinātniskajos projektos un sabiedriskās aktivitātes saistībā ar vides jautājumu risināšanu.

No Comments

Post a Comment