Projekti

  • LZP Grants Projekts Nr. 09.1597. Vadītājs J. Valters „Ūdenssaimniecības sistēmu ilgtspējīga apsaimniekošana”
  • LIFE+ Projekts “Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”
  • Valsts SIA Zemkopības Ministrijas nekustamie īpašumi” Nr. U-151-214 “Hidrometrijas darbu veikšanas metodikas izstrāde” projekta vadītāja Inga Grīnfelde
  • ELFLA Nr.ZM/2014/36_LAP “Rokasgrāmata Lauksaimniekiem SEG aprēķināšanai Lauksaimniecībā un tā samazināšanas pasākumi” projekta vadītāja Inga Grīnfelde
  • Dalība klāsterī “Monitoring and management of flowing rain water in Baltic sea catchment areas (BalticFlows) project, which is co-financed by the European Commission 7th Framework Workprogramme, LLU kā asociētais partneris.