Par mums

2011.gadā ar LLU Senāta lēmumu tika izveidota “Meža un Ūdens resursu zinātniskā laboratorija” (MŪRZL)

 

logo

 

LLU Meža un Ūdens resursu zinātniskā laboratorija ir veidota reorganizējot LLU aģentūru “Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts” un LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātnisko laboratoriju.

Laboratorijas misija ir izveidot mūsdienīgu infrastruktūru un zinātniskā aprīkojuma klāstu, lai realizētu pētniecības projektos šādos HIDROINŽENIERZINĀTŅU un MATERIĀLZINĀTŅU virzienos:

• hidroloģija;

• hidrotehniskās būves;

• ūdenssaimniecība;

• koksnes resursu izmantošana.