Ūdens dabā un mūsu dzīvē sadarbībā ar SIA ZAAO.

Sadarbojoties ar Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju (SIA ZAAO) šā gada 22.martā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “DAIBE”) tika organizēts UNESCO Pasaules ūdens dienas pasākums “Ūdens dabā un mūsu dzīvē”. Pasākuma mērķis bija parādīt skolēniem un viņu pedagogiem ūdens nozīmi dažādos dzīves procesos. Uz Pārgaujas novadu izglītot skolēnus devās arī Vides un būvzinātņu fakultātes studenti un mācībspēki.

“Ūdens dabā un mūsu dzīvē” pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 skolēni un pedagogi no Pārgaujas novada vispārējās izglītības iestādēm un Valmieras pilsētas metodisko apvienību vadītāji, kā arī UNESCO pārstāvji.

Pasākuma atklāšanā dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, aicinot saudzēt dabu, tās resursus un dot lietām otro dzīvi. Kā arī būt cītīgiem, apgūt jaunas zināšanas, vērot dabas procesus un kā tas saskan ar katra rīcību.

Pasākuma laikā skolēni piedalījās dažādās radošajās darbnīcās. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki un studenti mācīja jauniešiem ūdens filtrācijas procesus. Skolēniem tika dots uzdevums iztēloties, ka tie atrodas pārgājienā, bet beidzies dzeramais ūdens. Tā nu vajadzēja izmēģināt vai iespējams ūdeni attīrīt, izmantojot apkārt atrodamās lietas. Skolēni izgatavoja ūdens filtru, izmantojot PET pudeli, aktīvo ogli, smiltis un oļus. Tiem, kas strādāja, pacietīgi un rūpīgi darbiņš izdevās un ūdens patiesi tika attīrīts. Jau laboratoriskos apstākļos skolēni ūdeni varēja attīrīt kopā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieku Dr. Jāzepu Loginu, kur tie iejutās ūdens attīrīšanas stacijas speciālistu lomās un vairākos eksperimentos, pētīja ūdens attīrīšanas iespējas un analizēja konkrētas situācijas. Savukārt pārstrādes procesu būtību demonstrēja Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņi, kuru pavadībā skolēni lēja papīru. Ja nu pārgājiena laikā ir vēlme uzrakstīt vēstuli?

Pasākuma izskaņā skolēni devās izzinošā ekskursijā pa poligona teritoriju, lai iepazītos ar atkritumu apsaimniekošanas procesiem – otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošanu tālākai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošanu.

Secinājums ir viens jaunajai paaudzei ir interese par vides saglabāšanu un to kā to izdarīt, izmantojot ūdens resursus apdomīgi.

Rakstu sagatavoja: Ieva Lapiņa

Foto: Inga Grīnfelde

No Comments

Post a Comment