Jelgavas pilsētas Karjeras nedēļa Vides un būvzinātņu fakultātē.

Jelgavas pilsētas Karjeras nedēļas ietvaros skolēniem bija iespēja apmeklēt LLU fakultātes un tajās piedāvātās aktivitātes. Šogad šajā pasākumā savas aktivitātes piedāvāja arī Vides un būvzinātņu fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedra sadarbībā ar Meža un ūdens resursu zinātnisko laboratoriju.

Atsaucība bija ļoti, ļoti liela. Dažu stundu laikā fakultāti apmeklēja ap 120 skolēni no dažādām Jelgavas skolām. Vides un būvzinātņu  fakultāti apmeklēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 5. klase, Jelgavas 2. pamatskolas 5b. klase, Jelgavas internātpamatskolas 5. klase, Jelgavas 6.vidusskolas 6b. klase un 8a. klase.

Skolēni tika iepazīstināti ar Daugavas 3D modeli, kurā notika laiviņu sacensības. Hidraulikas laboratorijā varēja apskatīt daudzfunkcionālo caurtekas modeli, kurā tika mainīta ūdens plūsmas intensitāte un vērot ūdens režīmus pirms un pēc caurtekas, kā arī pašā caurtekā. Ūdens plūsmai tika pievienotas dažādas krāsvielas, lai būtu uzskatāmāk redzēt kā tad īsti notiek ūdens kustība un kurās vietās ir interesantākās ūdens plūsmas režīma izmaiņas. Grupām, kurām laiviņu sacensības beidzās ātrāk bija iespēja veikt ūdens analīzes izmantojot multiparametru zondi un apskatīt 3D printeri darbībā.

Paldies visām skolotājām un vecākiem, kas skolēnus atveda līdz fakultātei.

Paldies LLU Mūžizglītības centram par sarūpētajām dāvaniņām skolēniem.

Paldies pasākuma organizatoriem – Jovitai Pileckai, Olgai Frolovai, Laurai Reinholdei un Kārlim Siļķem.

Rakstu sagatavoja: Jovita Pilecka

No Comments

Post a Comment