Ekskursija uz Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu

Šā gada pavasarī tika organizēta mācību ekskursija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolēniem uz Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu „Daibe”. Ekskursija tika rīkota sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju (ZAAO). SIA „ZAAO” vides izglītības jomā strādā jau no 2001. gada.

Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar poligona „Daibe” darbību, atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu un to nozīmi, novēroja, kā atkritumi tiek šķiroti, glabāti, nodoti pārstrādei un kā tiek attīrīts ūdens, kas nāk no atkritumu krātuves teritorijas.

2018. gadā atklātajā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” skolēniem bija iespēja iepazīties ar bezatkritumu dzīvesstila principiem, kā arī piedalīties radošā praktiskajā nodarbībā – izgatavot vannas bumbas no dabīgiem materiāliem, kas pieejami ikvienā virtuvē (sodas, citronskābes, kartupeļu cietes, ēteriskajām eļļām, ārstniecības augiem).

Ekskursija noslēdzās ar pastaigu tuvumā esošajā izglītojošajā dabas takā, kur skolēni ieguva jaunas zināšanas par iežiem, kokiem, dzīvo dabu, tās nozīmi mūsu ikdienā.

Paldies par atbalstu LLU Vides un būvzinātņu fakultātei par transportu. Paldies, Vides un ūdenssaimniecības docentei Ingai Grīnfeldei un 3. kursa studentēm Paulai Eihei un Lāsmai Lūcijai Vēberei par ekskursijas organizēšanu.

No Comments

Post a Comment