Limnoloģijas prakse

Katru gadu Vides un ūdenssaimniecības studenti dodas Limnoloģijas praksē. Šogad tā notika no 22. – 26. maijam, kad 2. un 3. kursa studenti izstrādāja darbus par dažādiem ezeriem, apmeklēja Lubāna ezeru un veica caurplūduma mērījumus ar ADCP (Doplera akustisko straumes profila mērītāju) Lielupē.

Studenti veidoja referātus un plakātus par:

  • Lubāna ezeru līdz 1939. gadam;
  • Lubāna ezeru no 1940. gada;
  • Liepājas ezeru;
  • Babītes ezeru.

Ekskursijas laikā tika apskatīts Maltas – Rēzeknes kanāls un “Nagļu” dīķi. Direktore Ginta Kalvane pastāstīja par tiem un izrādīja zivsaimniecības kompleksu.

Ekskursijā apskatījām Lubāna mitrāju un tam pieguļošās hidrotehniskās būves un pašu Lubāna ezeru. Šo ekskursijas daļu vadīja Staņislavs Šķesters, kas ir Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.

(Foto: S.Šmiukše un J.Pilecka)

No Comments

Post a Comment