Zviedrija

No šā gada 6.-13. aprīlim Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedras viesdocente Inga Grīnfelde un studiju programmas Vide, ūdens un zemes inženierzinātnes studentes Olga Frolova un Jovita Pilecka piedalījās kursos, kuri notika Zviedrijas pilsētā Orrefors. I.Grīnfelde kursos piedalījās kā mācībspēks, bet abas studentes kā kursu dalībnieces. Kursus vadīja 14 mācībspēki no Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas. Šie kursi ir turpinājums sadarbībai kas izveidojās 2016. gada aprīļa beigās BOVA kursu “No atkritumiem uz resursiem Baltijas reģionā 2020” laikā.

Kursa ietvaros tika apskatītas vairākas stikla izgāztuves, kas atrodas Orrefors tuvumā, tika meklēti risinājumi kā mazināt piesārņojumu no šīm izgāztuvēm, kā tās izstrādāt un iekļaut ainavā. Izgāztuves tika uzmērītas. Pēc uzmērīšanas tika sagatavotas kartes ar izgāztuves formu un sastāvu, kas tajā atrodas. Kad kartes bija sagatavotas, tika veikti rakšanas darbi, kur bija jāpēta atkritumu sastāvs. Izgāztuvē lielākoties bija stiklu, būvmateriālu un metālu atliekas. Otrs lielais uzdevums bija izveidot fitoremediācijas parku uz sen pamestas izgāztuves teritorijas, tika apskatīta teritorija, izpētīti esošie plāni un ģeoloģija, pēcāk grupās tika zīmēts un veidots fitoremediācijas parks.

Fitoremediācijas parka izveidei par pamatu tiks ņemti augi no LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā izstrādātās monogrāfijas “Fitoremediācija: izmantošanas iespējas Latvijā”, kuras autores ir Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde un Inga Straupe. Parka izveidē sadarbojas Zviedru institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Igaunijas dzīvības zinātņu universitāte, uzņēmums PhytoEnvitech, pašvaldība un privātie investori.

Kurss bija aizraujošs un piepildīts ar dažādām lekcijām, ekskursijām un pats galvenais, bija daudz praktisko nodarbību, kuras vadīja daudzpusīgi mācībspēki.

No Comments

Post a Comment