Latvijas universitātes 75. konference

Šā gada 31. janvārī Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Kūdras asociāciju organizēja konferenci par Latvijas dabas resursiem – kūdru un sapropeli – “Kūdra un sapropelis – ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā”.

Konferencē ikviens interesents varēja gūt plašu priekšstatu par mūsu valsts nacionālo bagātību kūdru un sapropeli. Ar savām zināšanām un pieredzi dalījās gan kūdras ieguves nozares pārstāvji, gan zinātnieki, gan pētnieki.

Konference tika organizēta Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences ietvaros, vadītāji – koordinatori prof. Māris Kļaviņš un asoc prof. Laimdota Kalniņa.

Konferencē varēja uzzināt par kūdras nozari un tās izaicinājumiem, kūdras atradņu datu analīzi, par ieteikumiem stratēģijas dokumentu sagatavošanā, degradēto kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, SEG emisijām mitrājos, aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultātiem, rekultivācijas pasākumiem, kūdras īpašībām un izmaiņām dabas un cilvēku ietekmē, purvu izpēti un daudziem citiem jautājumiem.

Konferences plenārsēdē piedalījās Meža un Ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētniece Inga Grīnfelde ar prezentāciju “Frēzkūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu” (Autori:Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Olga Frolova, Kristīne Valujeva). Video no konferences var skatīties šeit .

Meža un Ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pārstāves Inga Grīnfelde, Olga Frolova, Jovita Pilecka un Kristīne Valujeva konferencē piedalījās ar stenda ziņojumiem:

  • Spektrofotometra Picarro G2508 izmantošanas iespējas siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanai dažādās augsnēs (Autori: Kristīne Valujeva, Inga Grīnfelde, Olga Frolova, Jovita Pilecka, Laima Bērziņa);
  • Purva robežu noteikšana (Autori: Jovita Pilecka, Inga Grīnfelde, Maija Bērziņa, Olga Frolova);
  • Hidroakustiskā doplera RiverRayizmantošana upju hidromorfoloģiskajos pētījumos (Autori: Olga Frolova, Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka);
  • Urbānās hidroloģiskās atbildes vienības integrācija konceptuālajā hidroloģiskajā modelī METQ (Autori: Inga Grīnfelde, Vadims Uļčugačevs);
  • Karjera tipa kūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu (Autori: Inga Grīnfelde, Oskars Purmalis, Jovita Pilecka, Kristīne Valujeva).

No Comments

Post a Comment