“Karjeras nedēļa 2016”

Oktobra otrajā nedēļā norisinājās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētais projekts “Karjeras nedēļa 2016”.

Karjeras nedēļas ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centram sadarbojoties ar Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēkiem un Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētnieka asistentēm 13. oktobrī Vides un būvzinātņu fakultātē viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolnieki, lai uzzinātu, kas tad īsti ir “Inženiera noslēpums”.

Stundas laikā tika laboratorijās nojaukts zemes aizsprosts, apskatīts, kā notiek ūdens infiltrācija augsnē, kā arī apskatīts Daugavas modelis un uzrīkotas laiviņu sacensības, kur tika apbalvots olimpiskais sešinieks. Par balvām liels paldies LLU mūžizglītības centram.

Rakstu sagatavoja: Jovita Pilecka

No Comments

Post a Comment