Latvijas melioratoru biedrības seminārs.

Š.g. 6. oktobrī norisinājās Latvijas melioratoru biedrības organizētais seminārs hidromelioratīvās būvniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai. Seminārs norisinājās Smiltenes tehnikuma telpās.

Šo semināru apmeklēja Vides un ūdenssaimniecības mācībspēki un Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas kolektīvs.

Seminārs iesākās ar lekciju, ko lasīja A.Grundulis, S.Mauriņa, Ē.Krēsliņš no Lauku atbalsta dienesta par Būvniecības kvalitātes prasībām ES fonda finansētās meliorācijas būvēs un videi draudzīgu meliorācijas elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās.M.Cīrulis no SIA ”ViaCon Latvija” pastāstīja par ģeosintētisko materiālu pielietošanu meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecībā. J.Kalniņš no VSIA “Melioprojekts” semināra dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm būvspeciālistu sertificēšanā un reģistrēšanā Būvniecības informācijas sistēmā. Semināra pirmās daļas beigās Z. Vīķele dalībniekiem pastāstīja par mācību un profesionālās pilnveides iespējām Smiltenes tehnikumā. A. Vīķelis semināra dalībniekiem izrādīja Smiltenes tehnikuma mācību bāzi-būvniecības tehniku un instrumentus.

Dienas otrajā daļā bija praktiskās nodarbības un demonstrējumi meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanā, ko vadīja J.Biezais no SIA “Valkas meliorācija”.

Rakstu sagatavoja Jovita Pilecka.

No Comments

Post a Comment