Pētījumi ar Picarro

Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mobilo gāzu spektrometru Picarro G2508 izmanto pētījumiem par meliorācijas ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu veidošanos. Šī iekārta nosaka N2O, CH4, CO2, NH3, H2O koncentrāciju gaisā un augsnes gaisa apmaiņas slānī lauka apstākļos.

Pašlaik pētījumi notiek Mellupītes, Auces un Bērzes monitoringa staciju apkārtnē.

13817201_540623922793160_162532445_n(1)Mērījumi rapšu laukā pie Auces monitoringa stacijas.

No Comments

Post a Comment