Vides pētījumi Meža un ūdens resursu laboratorijā

 

IMG_6484 (2)

4.jūnijā laboratorijas vadītāja Inga Grīnfelde prezentēja pētīju virzienu iespējas universitātes Vides pētījumu dienā. Vairāk informācijas skatīt LLU mājaslapā.

Jau šobrīd tiek uzsākti pētījumi par meliorācijas ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu veidošanos, izmantojot laboratorijā pieejamo mobilo gāzu spektrometru Picarro G2508, kas nosaka N2O, CH4, CO2, NH3, H2O koncentrāciju gaisā un augsnes gaisa apmaiņas slānī lauka apstākļos.

Laboratorijas personāls piedalījās arī programmas Vide un ūdenssaimniecība 3.kursa Limnoloģijas mācību praksē, iepazīstinot studentus ar jaunām hidrometrijas iekārtām, studentiem bija iespēja veikt mērījumus ar  hidroakustisko straumes mērītāju RiverRay Engures upē. Mērījumi tika veikti gan manuāli (lata un hidrometriskie spārniņi), gan ar RiverRay iekārtu, iegūstot gultnes profilu. Kā arī studenti iepazinās ar gruntsūdens monitoringu, izmantojot MiniDiver ūdens līmeņa mērītājus.

No Comments

Post a Comment