Picarro G2508 apmācības

IMG_4893Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā 17. un 18. martā viesojās L.t.d. PICARRO inženieris Stīvs Fosters (Steve Foster).
Tika veikta iekārtas Picarro G2508 uzstādīšana un kalibrācija, veikti atvērta tipa gaisa gāzu sastāva un augsnes kameru kontrolmērījumi, laboratorijas personāls tika apmācīts darbā ar Picarro G2508.
Picarro G2508 ir mobilais gāzu spektrometrs, kas nosaka N2O, CH4, CO2, NH3, H2O koncentrāciju gaisā un augsnes gaisa apmaiņas slānī, lauka un laboratorijas apstākļos. Šī iekārta piemērota siltumnīcefekta izraisošo gāzu un amonjaka emisiju pētījumiem. Rezultāti, kas iegūti no Picarro G2508 ir ļoti precīzi un statistiski ticami, jo mērījumu biežums svārstās no vienas sekundes līdz piecām sekundēm atkarībā no gāzu koncentrācijas.
Sīkāku informāciju par Picarro var atrast www.picarro.com.

No Comments

Post a Comment