Izmēģinājumi ar Picarro fermas apstākļos

Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas mobilo gāzu spektrometru Picarro G2508 izmanto izmēģinājumiem fermas apstākļos. Šī iekārta, nosaka N2O, CH4, CO2, NH3 un H2O koncentrācijas.

No Comments

Post a Comment