Grāmata “Fitoremediācijas izmantošanas iespējas Latvijā.”

Ir palikuši pēdējie 100 eksemplāri grāmatai “Fitoremediācijas izmantošanas iespējas Latvijā” grāmatas autores: K.Valujeva, I.Grīnfelde, I.Straupe.

Grāmatu var iegādāties Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā (Akadēmijas iela 19-401, Jelgava) vai rakstot uz e-pastu murzl@llu.lv. Cena 25 EUR.

Kā arī grāmatu varam nosūtīt pa pastu (grāmatas cena 25 EUR + pasta izdevumi).

“Fitoremediācija ir daudzsološa metode, kas paver jaunas iespējas vides sanācijas jomā. Rūpīgi veikta priekšizpēte, pareiza augu izvēle un starpnozaru speciālistu sadarbība ir fitoremediācijas efektivitātes nodrošināšanas galvenie atslēgas vārdi. Fitoremediācijas grāmata ir unikāls materiāls latviešu valodā, kurā ir veikts ne tikai metodes skaidrojums, bet arī apkopoti Latvijas florai raksturīgie augi, kurus var izmantot sanācijai. Par tīru un nepiesārņotu vidi! ” /Kristīne Valujeva/

DSC_0111Foto: Artis Lapa

No Comments

Post a Comment